NIEUWE PLAYING HANDICAP GOLFCLUB DE KURENPOLDER.

25 jul

Op 6 juni j.l. heeft er een nieuwe courserating plaatsgevonden, door de NGF, van onze baan.
Deze beoordeling van moeilijkheid van de baan vindt ca elke 5 jaar plaats en daarbij wordt gekeken of er wezenlijke veranderingen t.o.v. de laatste baanbeoordeling hebben plaatsgevonden.
Te denken valt daarbij aan:

  • Eventueel extra of minder bunkers.
  • Breedte van de fairway’s,
  • Veranderingen in de lengte van de holes.
  • Grootte van greens.
  • Hoe zit het met de begroeiingen.
  • etc.

De baancommissaris heeft de voorbereidende werkzaamheden samen met de greenkeeper nauwgezet doorgenomen en de algemene indruk van de leden van de NGF was dat deze baan behoorlijk lastig is om te spelen.De greens zijn over het algemeen wat kleiner geworden en hier en daar is er begroeiing weggehaald.  Alles afwegende heeft dit geleid tot een nieuwe baanrating. Op 10 juli j.l. heeft men de nieuwe handicaptabellen gestuurd voor de grote  9 holes baan. Dit houdt in dat over het algemeen de  playing handicap is aangepast.

De regel- en handicapcommissie heeft besloten om vanaf 1 augustus 2017 deze nieuwe playing handicap voor iedereen te laten gelden.
Deze hangen vanaf 1 augustus op het bord in de hal en gepubliceerd op de website onder baan. Kijk dus even wat uw nieuwe playing handicap is geworden.