NGF COMPETITIE 2020

Beste leden,

Door Golfclub De Kurenpolder wordt deelgenomen aan de jaarlijkse door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) te organiseren competitie. De NGF competitie is een serie matchplay-wedstrijden voor clubteams, bestaande uit amateurgolfers. De organisatie van de NGF-competitie binnen Golfclub De Kurenpolder berust bij de wedstrijdcommissie. Binnen de wedstrijdcommissie is de NGF-coördinator: Erica van den Berg, belast met de uitvoering hiervan en aangewezen als contactpersoon voor de Commissie Competitie van de NGF.

Inschrijving kan zowel op individuele basis als voor een volledig team plaatsvinden.

NGF coördinator GC De Kurenpolder: