BESTUUR

Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken bij de Golfclub en onderhoudt het contact met de baaneigenaar.

Voorzitter: Heidi Smits
Vicevoorzitter: Peter Keijzers
Secretaris: Marjan van Goch
Penningmeester: Jan Dokman
Baanzaken Cor Verkolf

Voor meer informatie stuur dan een e-mail naar: secretariaat@gcdekurenpolder.nl